Prodaja - Tivat - Krasici, prva linija do mora

m² |
m² |
|
|


kat parc 341 koja ima 441m2, na koju je izgradjena kuca ca. 170m2 <> UTU uslove za UP 6 koja je sacinjena od tri kat. parc od koje su dve u vlasnistvo istoga coveka i to: kat. parc. 184/1 sa 144m2, i kat parc 184/3 sa 13 m2 obe ispod puta, pri obali mora, zajedno imaju 157m2

KontaktDetalji 1061